Registratieformulier

Privacyverklaring

De gegevens die u verstrekt zullen vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend gebruikt worden om uw inschrijving te controleren bij de Sharknose Meeting en om u aanvullende informatie te verstrekken over de Sharknose Meeting of activiteiten op deze dag waarin u interesse heeft getoond. Op geen enkele wijze zullen derden inzage krijgen in uw gegevens noch zullen deze gegevens aan derden worden verstrekt, al dan niet tegen vergoeding.